Bli medlem

Kostnaden för att vara medlem i Najadklubben Ostkusten är endast 200 SEK per familj och år.
Avgiften sätts in på vårt plusgirokonto 35 41 80-2.